Biuro Rachunkowe DOCHÓD B S.C.
ul. Reja 18 / lok. 30 | 43-300 Bielsko-Biała | 504-016-293

Obsługa kadrowo-płacowa dla firm i przedsiębiorstw


W zakresie świadczonych przez nas usług mieści się także specjalistyczna obsługa kadrowo-płacowa. Ilość i rodzaj realizowanych prac dobieramy pod kątem złożoności biznesu oraz wymagań klienta. Wyręczamy właścicieli firm w kwestii dopełniania formalności związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej czy rozliczania wynagrodzeń.

Jesteśmy świadomi rosnących i zmieniających się potrzeb rynku, dlatego opracowaliśmy dość zróżnicowana ofertę. Obejmuje ona m.in.:

 • pełną obsługę kadrową w obszarze sporządzania dokumentacji, na którą składa się: prowadzenie akt osobowych pracowników, przygotowywanie umów, zaświadczeń, aneksów, świadectw pracy, rachunków do umów;
 • ewidencjonowanie urlopów z wyodrębnieniem dni wykorzystanych i niewykorzystanych;
 • tworzenie listy płac i list do umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie listy płac w oparciu o dostarczone zwolnienia lekarskie oraz wykorzystane dni urlopu płatnego, bezpłatnego, macierzyńskiego, wychowawczego;
 • zgłaszanie pracowników do ZUS i ich wyrejestrowanie w przypadku redukcji etatów;
 • przygotowywanie wszelkiego rodzaju deklaracji potrzebnych do rozliczeń, przesyłanie ich do ZUS i Urzędu Skarbowego;
 • ewidencjonowanie badań lekarskich stwierdzających dopuszczenie do pracy i nadzorowanie ich aktualności;
 • tworzenie regulaminów zakładowych;
 • sporządzanie raportów statystycznych do GUS;
 • obliczanie wysokości pensji pracowników z uwzględnieniem wszelkich dodatków oraz koniecznych potrąceń wynikających ze zwolnień lekarskich czy urlopów, a także przygotowywanie przelewów i pasków wypłat wynagrodzeń;
 • wypełnianie rocznych deklaracji informujących o dochodach.

Gwarantujemy utrzymaną na wysokim poziomie obsługę kadrową połączoną z solidnym wsparciem w obszarze płacowym. Bazujemy na obszernej wiedzy, wieloletnim doświadczeniu i sprawdzonych rozwiązaniach!